MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeAktualności

Aktualności

„MODERNIZACJA ROKU”

By zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę w dobrych warunkach lokalowych - żłobki są sukcesywnie modernizowane, a wykonane inwestycje są również nagradzane. W latach 2004 – 2012 na remonty i modernizacje żłobków wydano ok.10 mln złotych.
W XV Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2010", w którym wzięło udział łącznie 823 obiekty - w finale znalazły się 2 rzeszowskie żłobki, a Gmina Miasto Rzeszów otrzymała wyróżnienie za termomodernizację Żłobek nr 10 przy ul. Starzyńskiego 19.
W kolejnej edycji "Modernizacja Roku 2011” do konkursu zostało zgłoszonych tysiąc inwestycji z całej Polski - wyróżnienie otrzymał żłobek nr 8 przy ul. Pułaskiego 20b.

Strona 3 z 3