MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeAktualności

Aktualności

Opłaty:

1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi: 270 zł miesięcznie (12 % minimalnego wynagrodzenia).
2. Opłata za wyżywienie w formie dziennej stawki żywieniowej – 5 zł.
3. Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu – 22,50 zł (1 % minimalnego wynagrodzenia)

Opłaty o których mowa w pkt 1, 2 i 3 wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca.


Stawka obniżona o 50% na drugie dziecko - w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza dwoje dzieci z jednej rodziny.
Kolejne dzieci zwolnione z opłaty stałej - w przypadku gdy jednocześnie uczęszczają do żłobka dzieci z tej samej rodziny.


Przelewów można dokonywać do banku:
PKO BP SA
79 1020 4391 0000 6502 0145 0279

Tytułem przelewu należy pisać: Nr żłobka oraz imię i nazwisko dziecka.

OPŁATA STAŁA na rok 2018

Od dnia 1 stycznia 2018 r. – opłata stała za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosić 252 zł miesięcznie (12 % minimalnego wynagrodzenia).

Opłata za wyżywienie w formie dziennej stawki żywieniowej – 5 zł.

Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu – 21,00 zł (1 % minimalnego wynagrodzenia).

Opłaty o których mowa w pkt 1, 2 i 3 wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

WIĘCEJ MIEJSC W ŻŁOBKACH

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, spowodowane również wysoką jakością świadczonych usług - ilość miejsc jest sukcesywnie zwiększana. W roku 2014 po zakończonym generalnym remoncie Żłobka nr 3 przy ul. Rataja 6a, powstanie dodatkowo 15 miejsc.

Nowy numer bankowy

Informujemy, że od 1.01.2015 r. w Banku PKO BP SA będzie funkcjonował nowy numer konta Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie:

PKO BP SA
79 1020 4391 0000 6502 0145 0279

NOWA USTAWA O OPIECE NAD DZIEĆMI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Statutem - zmieniono nazwę Miejskiego Zarządu Żłobków na Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie.

Strona 1 z 2