OPŁATA STAŁA na rok 2018

Od dnia 1 stycznia 2018 r. – opłata stała za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosić 252 zł miesięcznie (12 % minimalnego wynagrodzenia).

Opłata za wyżywienie w formie dziennej stawki żywieniowej – 5 zł.

Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu – 21,00 zł (1 % minimalnego wynagrodzenia).

Opłaty o których mowa w pkt 1, 2 i 3 wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca.