Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych do żłobków

Ogłoszenie
SIWZ 2017
Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 


Informacja z otwarcia przetargu na dostawę art. żywnościowych

Sczegóły informacji (pdf) 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu na żywność

Szczegóły ogłoszenia (pdf)