MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeZamówienia publicznePrzetarg na dostawę artykułów żywnościowych do żłobków

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych do żłobków

Ogłoszenie
SIWZ 2017
Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 


Informacja z otwarcia przetargu na dostawę art. żywnościowych

Sczegóły informacji (pdf) 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu na żywność

Szczegóły ogłoszenia (pdf)