MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeZamówienia publiczneOfertyPrzebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie

Rzeszów: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19 Działka nr 307/1, Obr. 213, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”
Numer ogłoszenia: 189051 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Sczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja MZŻ dla Żłobka nr 10 2015

Projekty żłobek 10

Przedmiary

STWiOR

 


 

Pytania i odpowiedzi oferentów do przetargu: „Przebudowa żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19 Działka nr 307/1, Obr. 213”, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10” - MZŻ/PN/5/15 

Pytania i odpowiedzi  nr 1

Pytania i odpowiedzi  nr 2

Pytania i odpowiedzi  nr 3

Pytania i odpowiedzi  nr 4

Odpowiedź  na pytania nr 5

Załacznik do pytania i odpowiedzi nr 5 BASE LED IP21

Załacznik do pytania i odpowiedzi nr 5 KTE LED

Załacznik do pytania i odpowiedzi nr 5 LUNA LED

Załacznik do pytania i odpowiedzi nr 3 BASE LED IP21

Załacznik do pytania i odpowiedzi nr 3 KTE LED

Załacznik do pytania i odpowiedzi nr 3 LUNA LED

Informacja dla Oferentów

Pytania i odpowiedzi nr 6

Pytania i odpowiedzi nr 7

Pytania i odpowiedzi nr 8

Pytania i odpowiedzi nr 9

Pytania i odpowiedzi nr 10

Pytania i odpowiedzi nr 11

Pytania i odpowiedzi nr 12

Pytania i odpowiedzi nr 13

Pytania i odpowiedzi nr 14

Pytania i odpowiedzi nr 15

 


 

Zawiadomienie o wyborze oraz zawiadomienie o odrzuceniu ofert w przetargu pn. „Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19 Działka nr 307/1, Obr. 213”, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (str.1)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (str.2)

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert (str.1)
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert (str.2)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły ogłoszenia

 


 

Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19 Działka nr 307/1, Obr. 213”, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”  - Etap II

Ogłoszenie

Projekty wykonawcze

Przedmiary - żłobek nr 10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia etap II

STWiORY żłobek nr 10

Załącznik nr 1 - formularz OFERTA- Etap II

Załącznik nr 2 - wzór umowy Etap II Żłobek 10 (2)

Załącznik nr 3 - WYKAZ OSÓB Etap II

Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu ofert w przetargu ZP/PN/1/16

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadopmienie o odrzuceniu str-1

Zawiadopmienie o odrzuceniu str-2

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - etap II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19 Działka nr 307/1, Obr. 213”, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10” - Etap III

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia etap III - poprawki

Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 1 - formularz OFERTA- Etap III - poprawki

Załącznik nr 2 - wzór umowy Etap III Żłobek 10 - poprawki

Załącznik nr 3 - WYKAZ OSÓB Etap III

Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Projekty- żłobek nr 10

Przedmiary- żłobek nr 10

STWiOR - żłobek nr 10

 


 

Zawiadomienie o odrzuceniu i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego 19 działka nr 307|1, obr.213, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”- Etap III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o odrzuceniu


Ogłoszenie o udzieledniu zamówienia etap III

Treść ogłoszenia o udzieledniu zamówienia etap III

Poprawiono: środa, 29, czerwiec 2016 00:33

bip