MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeZamówienia publiczneOfertyOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.
„Rozbudowa nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku Żłobka nr 12 przy ul Dąbrowskiego 73 w Rzeszowie (działka nr 1617/1 obr. 207 na podstawie Koncepcji z lipca 2015 r. autorstwa zespołu projektowego mgr inż. arch. Iwony Matlingiewicz.

Ogłoszenie - projekt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SPECYFIKACA OPRACOWANIE DOKUME
Opis
A-05 Elewacja
A-04 Rzut I piętra
A-03 Rzut parteru
A-02 Rzut piwnicy
A-01 Sytuacja
Opis
PARTER (297X650)
PIĘTRO (297X650)

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu – Opracowanie dokumentacji dla żł. 12

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

bip