MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu „Roboty budowlane”.

Szczegóły w załączniku.

Poprawiono: wtorek, 23, czerwiec 2015 10:31

bip