MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeOpłaty

Opłaty na rok 2021:

Informuję, że zgodnie z uchwałą nr X/208/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. 2020, poz. 1596) ustalającym z dniem 1 stycznia 2021 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.800 zł.

1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi: 336 zł miesięcznie (12 % minimalnego wynagrodzenia).
2. Opłata za wyżywienie w formie dziennej stawki żywieniowej – 5 zł.
3. Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu – 28,00 zł (1 % minimalnego wynagrodzenia)

Opłaty o których mowa w pkt 1, 2 i 3 wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Przelewów można dokonywać do banku:
PKO BP SA
79 1020 4391 0000 6502 0145 0279

Tytułem przelewu należy pisać: Nr żłobka oraz imię i nazwisko dziecka.