MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeOpłaty

Opłaty na rok 2020:

1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi: 312 zł miesięcznie (12 % minimalnego wynagrodzenia).
2. Opłata za wyżywienie w formie dziennej stawki żywieniowej – 5 zł.
3. Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu – 26,00 zł (1 % minimalnego wynagrodzenia)

Opłaty o których mowa w pkt 1, 2 i 3 wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca.


Stawka obniżona o 50% na drugie dziecko - w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza dwoje dzieci z jednej rodziny.
Kolejne dzieci zwolnione z opłaty stałej - w przypadku gdy jednocześnie uczęszczają do żłobka dzieci z tej samej rodziny.


Przelewów można dokonywać do banku:
PKO BP SA
79 1020 4391 0000 6502 0145 0279

Tytułem przelewu należy pisać: Nr żłobka oraz imię i nazwisko dziecka.