MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeAktualnościNowa ustawa o opiece nad dziećmi

NOWA USTAWA O OPIECE NAD DZIEĆMI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Statutem - zmieniono nazwę Miejskiego Zarządu Żłobków na Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie.