MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeAktualnościDodatkowe zajęcia

DODATKOWE ZAJĘCIA!

Dodatkowe odpłatne zajęcia edukacyjne:

Język angielski – zajęcia prowadzone przez American English School.
Zajęcia umuzykalniające – prowadzone przez Marię Prajsnar, absolwentkę Akademii Muzycznej w Poznaniu.