MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeDlaczego żłobek?

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko”
J. A. KOMEŃSKI


Dzieci w najwcześniejszym etapie swojego dzieciństwa potrzebują nie tylko bezpiecznych i przyjaznych warunków rozwoju, ale także pięknego i zróżnicowanego otoczenia, które dostarczy im wielu wrażeń i doświadczeń – dlatego żłobek!

Do prawidłowego rozwoju dzieci niezbędna jest pomoc oddanych, wrażliwych na ich potrzeby i gotowych do pomocy opiekunów czyli osób które dadzą poczucie bezpieczeństwa, zbudują zaufanie do otaczającego świata, nauczą prawidłowych relacji emocjonalnych; radzenia sobie z lękiem i stresem – dlatego żłobek!

Doświadczenia pierwszych lat dzieciństwa, umiejętność bycia w grupie, zdobywanie nowych umiejętności, odkrywanie talentów, samodzielność, kreatywność – to fundament pod przyszłe sukcesy – dlatego żłobek!

Spełniony zawodowo, dowartościowany, spokojny i kochający rodzic jest dla dziecka cenniejszy przez kilka godzin dziennie, niż sfrustrowany, pełen niepokoju i stresu przez cały dzień – dlatego żłobek!