MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeO nasO nas

MZŻ

Zapraszamy rodziców małych dzieci do skorzystania z usług świadczonych przez Miejski Zespół Żłobków.


W naszym mieście funkcjonuje 9 żłobków, które mogą przyjąć codziennie 1289 maluchów, w godzinach od 6.00 do 17.00.
Placówki zlokalizowane są w różnych dzielnicach, co znacznie ułatwia do nich dostęp.
Żłobki zapewniają dzieciom opiękę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

Wszystkie żłobki mają bardzo dobre warunki lokalowe oraz nowoczesne wyposażenie. Bawialnie są przestronne, jasne, z dużą ilością zabawek, a sypialnie zachęcają do snu. Posiłki spożywane są w jadalniach przystosowanych dla małych dzieci.
W pogodne dni, dzieci spędzają sporo czasu w ogrodach.

W placówkach realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy i edukacyjny. Stawia on w swych założeniach na wszechstronny rozwój maluchów, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami dziecka.
Zakres naszych działań obejmuje również współdziałanie z rodzicami i wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.


Zobacz film promujący rzeszowskie żłobki: 

bip

certyfikat-1miejsce

certyfikat-3miejsce


dyplom4