MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

Home

MZŻ

 

Deklaracja dostępności Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzz.itl.pl 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji 

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej

obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury i myszki. Na początku strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:
• karty zgłoszeniowej do żłobka,
• wyszukiwarki,
• ochrony danych ,
• zamówień publicznych,
• galerii,
• projektu unijnego,

- są umieszczone skróty prowadzące do aktualności i informacji o żłobkach wraz z lokalizacją na mapie, opiece, żywieniu i opłatach

- link do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

- teksty zamieszczone w serwisie są napisane, w miarę możliwości, w jak najprostszy sposób, zrozumiale z zasadami dostępności;

- redaktor serwisu stara się czytelnie i odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu w link;

- nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data publikacji strony internetowej: 08.12.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020
Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Osobą kontaktową w sprawie dostępności jest Barbara Augustyn
  • E-mail: sekretariat@mzz.itl.pl
  • Telefon: 17 748-11-11

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna Zespół Żłobków Miejskich w Rzeszowie

 

Administracja, 35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73  - sekretariat@mzz.itl.pl

1 miejsce parkingowe dla  osób niepełnosprawnych. Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku . Ponadto są zamontowane podjazdy, domofon oraz do dyspozycji jest asystent dostępności.   

Żłobek nr 1 „Wesoły miś”, 35-242 RZESZÓW, ul.Piękna 18 - zlobek1@mzz.itl.pl

Wejście do budynku z poziomu chodnika, żłobek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na budynku i na parkingu brak oznakowań dla osób niepełnosprawnych. Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl 

Żłobek nr 3 „Krzyś”, 35-116 RZESZÓW, ul.Rataja 6A - zlobek3@mzz.itl.pl

Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na budynku i na parkingu brak oznakowań dla osób niepełnosprawnych. Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl 

Żłobek nr 5 „Karolinka”, 35-119 RZESZÓW, ul. Wołyńska 4 - zlobek5@mzz.itl.pl

Wejście do budynku z poziomu chodnika, żłobek nie posiada windy, toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu oznakowane miejsce  dla osób niepełnosprawnych. Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 7 „Calineczka”, 35-326 RZESZÓW, ul. Zielona 7 - zlobek7@mzz.itl.pl

Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu oznakowane miejsce  dla osób niepełnosprawnych. Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 8 „Kajtek”, 35-011 RZESZÓW, ul.Pułaskiego 3B - zlobek8@mzz.itl.pl

Wejście do budynku z poziomu chodnika, żłobek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na budynku i na parkingu brak oznakowań dla osób niepełnosprawnych. Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl 

Żłobek nr 9 „Puchatek”, 35-309 RZESZÓW, ul. Podwisłocze 20B - zlobek9@mzz.itl.pl

Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na budynku i na parkingu brak oznakowań dla osób niepełnosprawnych. Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl 

Żłobek nr 10 „Rumcjas”, 35-508 RZESZÓW, ul. Starzyńskiego 19 - zlobek10@mzz.itl.pl

Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na budynku i na parkingu brak oznakowań dla osób niepełnosprawnych. Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl 

Żłobek nr 11 „Słoneczko”, 35-329 RZESZÓW, ul. Krzyżanowskiego 22 - zlobek11@mzz.itl.pl

Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na budynku i na parkingu brak oznakowań dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu. Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl  

Żłobek nr 12 „Żwirek i Muchomorek”, 35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73 - zlobek12@mzz.itl.pl

Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w 2020 r dołączy do Miejskiego Zespołu Żłobków nowa placówka przy ul. Architektów 4 na Osiedlu Zawiszy.
Zapraszamy do składania kart zgłoszeniowych u kierownika Żłobka nr 12 ul. Dąbrowskiego 73 Rzeszów.
W naborze będą brane pod uwagę także karty zgłoszeniowe z rekrutacji uzupełniającej.


 

 Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w czerwcu 2020 r. Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie rozpoczyna nabór w ramach rekrutacji podstawowej do żłobków wchodzących w jego skład.
Procedura naboru wraz z kryteriami naboru i punktacją znajduje się w Statutach poszczególnych Żłobków umieszczonych na stronie internetowej: http://www.mzz.itl.pl/
W oparciu o § 9 ust. 1 pkt. 1 w zw. z ust. 3 Statutów poszczególnych żłobków, poniżej przedstawiamy Harmonogram Rekrutacji Podstawowej.

 

01.06. – 15.06. - Składanie dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów
16.06. – 23.06. - Praca komisji rekrutacyjnych, badanie kart zgłoszeniowych
24.06. – 30.06. - Wyniki naboru – dostępne u kierowników Żłobków
01.07. – 15.07. - Składanie oświadczeń o woli objęcia dziecka opieką żłobkową

 

W związku z obowiązującym w dalszym ciągu stanem epidemicznym na terenie całego kraju dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów naboru zastąpione będą „Oświadczeniem o spełnieniu kryteriów”, które można pobrać ze strony internetowej: http://www.mzz.itl.pl/. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, oraz oświadczenie o woli objęcia dziecka opieką żłobkową, w terminie wskazanym w haromonogramie, będzie można składać do żłobków pierwszego i drugiego wyboru w następujący sposób:
1. własnoręcznie, czytelnie podpisane i zeskanowane drogą elektroniczną na adres e-mail poszczególnych żłobków (lista żłobków z adresami e-mail poniżej) lub
2. własnoręcznie, czytelnie podpisane, w oryginale do wystawionej w danym Żłobku urny, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00. W przypadku wystąpienia kolejki do urny należy zachować szczególną ostrożność poprzez utrzymanie odległości między osobami minimum 2 metry.

 

Żłobek nr 1 „Wesoły miś” - zlobek1@mzz.itl.pl
Żłobek nr 3 „Krzyś” - zlobek3@mzz.itl.pl
Żłobek nr 5 „Karolinka” - zlobek5@mzz.itl.pl
Żłobek nr 7 „Calineczka” - zlobek7@mzz.itl.pl
Żłobek nr 8 „Kajtek” - zlobek8@mzz.itl.pl
Żłobek nr 9 „Puchatek” - zlobek9@mzz.itl.pl
Żłobek nr 10 „Rumcjas” - zlobek10@mzz.itl.pl
Żłobek nr 11 „Słoneczko” - zlobek11@mzz.itl.pl
Żłobek nr 12 „Żwirek i Muchomorek” - zlobek12@mzz.itl.pl

 

Załączniki:

OŚWIADCZENIE O CHĘCI OBJĘCIA DZIECKA OPIEKĄ ŻŁOBKOWĄ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW

STATUT

 


Szanowni Mieszkańcy


na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że Urząd Miasta Rzeszowa oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa rozszerzają możliwość osobistego załatwiania spraw w budynkach urzędu/jednostek organizacyjnych Miasta.
Dla usprawnienia obsługi prosimy o kontakt telefoniczny
z wydziałem urzędu lub jednostką organizacyjną Miasta,
do której zamierzają się Państwo udać, w celu rezerwacji terminu.
Wykaz telefonów znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, na podstawie zawartych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów wytycznych dotyczących zachowania rygorów sanitarnych, wstęp do budynków urzędu
i jednostek organizacyjnych Miasta jest możliwy z użyciem maseczki ochronnej (ewentualnie w inny sposób zasłonięte nos
i usta) oraz po zdezynfekowaniu dłoni przy wejściu do budynku. Prosimy o zachowanie 2 metrowego odstępu od innych osób przed wejściem oraz w budynkach.
Nadal zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania
spraw urzędowych.

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŻŁOBKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W RZESZOWIE W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

Procedura (pdf)
Ankieta (pdf)
Oświadczenie (pdf)

 


  

Szanowni Rodzice !


Informacja o warunkach przyjmowania dzieci do żłobków z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych zostanie podana do wiadomości w miesiącu maju 2020 r.

Wszyscy Rodzice, którzy złożyli karty zgłoszeniowe zostaną poinformowani telefonicznie lub e -mail jakie dokumenty należy przedłożyć do wglądu u kierowników żłobków.

INFORMACJE DLA RODZICÓW o PRZYJĘCIACH DZIECI OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. ZOSTANĄ PODANE DO 15 CZERWCA 2020 r.

 


 

 

Zobacz film promujący rzeszowskie żłobki: 

Deklaracja dostępności Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

bip

certyfikat-1miejsce

certyfikat-3miejsce


dyplom4