kontakt
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73 tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl

Deklaracja dostępności Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie


Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzz.itl.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
- część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
- brak mapy strony
- w linkach dokumentów do pobrania brak informacji o rozmiarze dokumentu

Wyłączenia:
- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Ułatwienia na stronie podmiotowej
obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury i myszki oraz czytnika ekranowego. Na początku strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:
• aktualności,
• informacji o żłobkach, 
• karty zgłoszeniowej do żłobka,
• zamówień publicznych
• informacji o opłatach,
• ochronie danych,
• przekierowaniu na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa,
• deklaracji dostępności,
• kontaktu,

- teksty zamieszczone w serwisie są napisane, w miarę możliwości, w jak najprostszy sposób, zrozumiale z zasadami dostępności;

- redaktor serwisu stara się czytelnie i odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu w link;

- nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Data publikacji strony internetowej: 01.02.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2021
Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawie dostępności jest Barbara Augustyn
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 17 748-11-11

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).


Dostępność architektoniczna Zespół Żłobków Miejskich w Rzeszowie

Miejski Zespół Żłobków, 35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek piętrowy, w budynku brak windy. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowany jest dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami przy wejściu do budynku. Do dyspozycji jest asystent dostępności. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na wniosek. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Miejski Zespół Żłobków posiada stronę internetową - www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 1 „Wesoły Miś”, 35-242 RZESZÓW, ul. Piękna 18 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek piętrowy. Wejście do budynku z poziomu chodnika, żłobek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 3 „Krzyś”, 35-116 RZESZÓW, ul. Rataja 6A - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek piętrowy. Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 4 "Sasanka", 35-082 RZESZÓW, ul. Architektów 4/U6 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lokal na parterze zapewniający osobom z ograniczeniami dostęp do wszystkich pomieszczeń. Lokal jest jednopoziomowy, przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz toaletę dostosowaną do ich potrzeb. Żłobek nie posiada własnego parkingu - dostępny jest parking osiedlowy z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Żłobek nie prowadzi własnej strony internetowej - stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków - www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 5 „Karolinka”, 35-119 RZESZÓW, ul. Wołyńska 4 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek parterowy zapewniający osobom z ograniczeniami dostęp do wszystkich pomieszczeń. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Wejście do budynku z poziomu chodnika, toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 6 „Kotek Psotek”, 35-505 RZESZÓW, ul. Iwonicka 52 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek piętrowy zapewniający osobom z ograniczeniami dostęp do wszystkich pomieszczeń. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Wejście do budynku z poziomu chodnika, żłobek posiada windę. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 7 „Calineczka”, 35-326 RZESZÓW, ul. Zielona 7 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek parterowy zapewniający osobom z ograniczeniami dostęp do wszystkich pomieszczeń. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz toaletę dostosowaną do ich potrzeb. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 8 „Kajtek”, 35-011 RZESZÓW, ul. Pułaskiego 3B - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek piętrowy. Wejście do budynku z poziomu chodnika, żłobek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Żłobek nie posiada własnego parkingu.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 9 „Puchatek”, 35-309 RZESZÓW, ul. Podwisłocze 20B - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek piętrowy. Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 10 „Rumcajs”, 35-508 RZESZÓW, ul. Starzyńskiego 19 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek piętrowy. Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 11 „Słoneczko”, 35-329 RZESZÓW, ul. Krzyżanowskiego 22 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek piętrowy. Żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania na miejscu z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Żłobek nr 12 „Żwirek i Muchomorek”, 35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Żłobek mieści się na parterze budynku posiada trzy wejścia, przy jednym podjazd dla osób niepełnosprawnych, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej-kontrastowej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby wspierającej oraz tłumacza języka migowego – na wniosek. Na parkingu oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.
Żłobek nie posiada własnej strony internetowej – stronę internetową posiada Miejski Zespół Żłobków – www.mzz.itl.pl

Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie

Godziny otwarcia zarządu

 • Pn-Pt :
  7.30 - 15.30
 • Sobota :
  zamknięte
 • Niedziela :
  zamknięte

Godziny otwarcia żłobków

 • Pn-Pt :
  6.00 - 17.00
 • Sobota :
  zamknięte
 • Niedziela :
  zamknięte