MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

Home

MZŻ

 Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w czerwcu 2020 r. Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie rozpoczyna nabór w ramach rekrutacji podstawowej do żłobków wchodzących w jego skład.
Procedura naboru wraz z kryteriami naboru i punktacją znajduje się w Statutach poszczególnych Żłobków umieszczonych na stronie internetowej: http://www.mzz.itl.pl/
W oparciu o § 9 ust. 1 pkt. 1 w zw. z ust. 3 Statutów poszczególnych żłobków, poniżej przedstawiamy Harmonogram Rekrutacji Podstawowej.

 

01.06. – 15.06. - Składanie dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów
16.06. – 23.06. - Praca komisji rekrutacyjnych, badanie kart zgłoszeniowych
24.06. – 30.06. - Wyniki naboru – dostępne u kierowników Żłobków
01.07. – 15.07. - Składanie oświadczeń o woli objęcia dziecka opieką żłobkową

 

W związku z obowiązującym w dalszym ciągu stanem epidemicznym na terenie całego kraju dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów naboru zastąpione będą „Oświadczeniem o spełnieniu kryteriów”, które można pobrać ze strony internetowej: http://www.mzz.itl.pl/. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, oraz oświadczenie o woli objęcia dziecka opieką żłobkową, w terminie wskazanym w haromonogramie, będzie można składać do żłobków pierwszego i drugiego wyboru w następujący sposób:
1. własnoręcznie, czytelnie podpisane i zeskanowane drogą elektroniczną na adres e-mail poszczególnych żłobków (lista żłobków z adresami e-mail poniżej) lub
2. własnoręcznie, czytelnie podpisane, w oryginale do wystawionej w danym Żłobku urny, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00. W przypadku wystąpienia kolejki do urny należy zachować szczególną ostrożność poprzez utrzymanie odległości między osobami minimum 2 metry.

 

Żłobek nr 1 „Wesoły miś” - zlobek1@mzz.itl.pl
Żłobek nr 3 „Krzyś” - zlobek3@mzz.itl.pl
Żłobek nr 5 „Karolinka” - zlobek5@mzz.itl.pl
Żłobek nr 7 „Calineczka” - zlobek7@mzz.itl.pl
Żłobek nr 8 „Kajtek” - zlobek8@mzz.itl.pl
Żłobek nr 9 „Puchatek” - zlobek9@mzz.itl.pl
Żłobek nr 10 „Rumcjas” - zlobek10@mzz.itl.pl
Żłobek nr 11 „Słoneczko” - zlobek11@mzz.itl.pl
Żłobek nr 12 „Żwirek i Muchomorek” - zlobek12@mzz.itl.pl

 

Załączniki:

OŚWIADCZENIE O CHĘCI OBJĘCIA DZIECKA OPIEKĄ ŻŁOBKOWĄ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW

STATUT

 


Szanowni Mieszkańcy


na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że Urząd Miasta Rzeszowa oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa rozszerzają możliwość osobistego załatwiania spraw w budynkach urzędu/jednostek organizacyjnych Miasta.
Dla usprawnienia obsługi prosimy o kontakt telefoniczny
z wydziałem urzędu lub jednostką organizacyjną Miasta,
do której zamierzają się Państwo udać, w celu rezerwacji terminu.
Wykaz telefonów znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, na podstawie zawartych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów wytycznych dotyczących zachowania rygorów sanitarnych, wstęp do budynków urzędu
i jednostek organizacyjnych Miasta jest możliwy z użyciem maseczki ochronnej (ewentualnie w inny sposób zasłonięte nos
i usta) oraz po zdezynfekowaniu dłoni przy wejściu do budynku. Prosimy o zachowanie 2 metrowego odstępu od innych osób przed wejściem oraz w budynkach.
Nadal zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania
spraw urzędowych.

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKÓW W OKRESIE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19

Procedura (pdf)
Aktualizacja procedury (pdf)
Ankieta (pdf)
Ankieta (Word)
Oświadczenie (pdf)
Oświadczenie (Word)

 

 


  

Szanowni Rodzice !


Informacja o warunkach przyjmowania dzieci do żłobków z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych zostanie podana do wiadomości w miesiącu maju 2020 r.

Wszyscy Rodzice, którzy złożyli karty zgłoszeniowe zostaną poinformowani telefonicznie lub e -mail jakie dokumenty należy przedłożyć do wglądu u kierowników żłobków.

INFORMACJE DLA RODZICÓW o PRZYJĘCIACH DZIECI OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. ZOSTANĄ PODANE DO 15 CZERWCA 2020 r.

 


 

 

Zobacz film promujący rzeszowskie żłobki: 

bip

certyfikat-1miejsce

certyfikat-3miejsce


dyplom4